Doktor Pavel Láska - Ortopéd
menu
Ako liečime - Doplnky a homeopatiká - Ordinačné hodiny - Cenník - - V slovenčině Po maďarsky


Doktor Láska - Ortoped

Ako liečime...


Vysetrenie

Ultrasonografické vyšetrenia novorodencov v rámci screaningového vyšetrenie vo veku 3. týždňov a kontrolné vyšetrenie vo veku 3. mesiacov dieťaťa.


Vysetrenie detí

Komplexné vyšetrenie detí v období dospievania, vrátane ochorení a deformít chrbtice.


Vysetrenie pacientov

Diagnostika a liečba pohybového aparátu: kĺby, kosti, svaly, šlachy, chrbtica.


Zhotovovanie ortopedických pomôcok

Zhotovovanie ortopedických pomôcok priamo v ambulancii pod dohľadom lekára.


Denzitometrické vyšetrenie

Denzitometrické vyšetrenie bez čakania, bez objednávania a následné vyhodnotenie s doporučením najvhodnejšej liečby, vrátane infúznej. Viac o liečbe...


Prístroj rázových vĺn

Liečba rázovými vlnami /ESWT/ prístrojom Masterpuls MP 200 od firmy Storcz Medical. Osvedčili sa nám hlavne pri degenera- tívnych zmenách na pohybovom aparáte, vrátane chrbtice. Výrazné úspechy sme zaznamenali aj pri liečbe športových úrazov. Viac o liečbe...


Liečba vlastnou krvou

Nová liečebná metóda rôznych ochorení pohybového ústrojenstva, pri ktorej sa využíva vlastná krv pacienta. Ako jediná ortopedická ambulancia v regióne Gemer-Malohont máme k dispozícii prístroj na špeciálne spracovanie odobratej krvi, ktorá má potom liečivé účinky na poškodené kĺby, šľachy, väzy či svaly. Viac o liečbe v článke na www.rimava.sk
Doktor Láska 2014 Ordinácia | Cenník...