Doktor Pavel Láska - Ortopéd
menu
Ako liečime - Doplnky a homeopatiká - Ordinačné hodiny - Cenník - - V slovenčině Po maďarsky

Cenník výkonov v ambulantnej ortopedickej praxi nehradených zo ZP, ktoré sú nad rámec Liečebného poriadku alebo nemajú liečebný charakter.


Ceny sú stanovené na základe Zákona NR SR č .98/1995 Z.z. O liečebnom poriadku podľa par.18,19 Sekundárna a následná starostlivosť a par.34 odst.2b.Ceny sú stanovené v súlade soZákonom NR SR č.18/1996 Z.z.O cenách v súlade s Opatrením MF SR zo dňa 17.12.2001 č.R-6/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer MF SR z 12.3.1996 č.R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru regulovanými cenami v znení neskorších predpisov a podľa Zákona NR SR č.534 z 19.8.2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.273/1994 Z.z.o zdravotnom poistení a financovaní zdravotného poistenia. Uvedené ceny nezahŕňajú cenu podaného liečiva.


Máme zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi v SR.TOPlistDoktor Láska 2014 Ordinácia | Cenník...